Đăng ký bản tin
Mã HTML
Sách mới
  • Tác giả: Nguyễn Ngọc Tư
  • NXB Liên kết: NXB Đà Nẵng;;
  • Giá bìa: 97.000 VNĐ
  • Số trang: 184
  • Kích thước: 13x 20,5 cm
  • Tác giả: Trần Nguyên Hạnh
  • NXB Liên kết: NXB Kim Đồng;;
  • Giá bìa: 23.000 VNĐ
  • Số trang: 96
  • Tác giả: Phạm Thu Hà
  • Giá bìa: 55.000 VNĐ
  • Số trang: 194
  • Kích thước: 13x20cm
  • Phát hành: NXB Trẻ
  • Tác giả: Phạm Công Luận
  • NXB Liên kết: Nhà Xuất Bản Văn Hóa Văn Nghệ
  • Giá bìa: 439 VNĐ
  • Số trang: 352
  • Kích thước: 19 x 21 cm
  • Phát hành: tháng 1-2018
  • Tác giả: Phạm Công Luận
  • NXB Liên kết: Nhà Xuất Bản Văn Hóa Văn Nghệ
  • Giá bìa: 329.000 VNĐ
  • Số trang: 336
  • Kích thước: 19 x 21 cm
  • Phát hành: tháng 1-2018
  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • NXB Liên kết: Nhà Xuất Bản Văn Hóa Văn Nghệ
  • Giá bìa: 150.000 VNĐ
  • Số trang: 170
  • Kích thước: 17 x 24 cm
  • Phát hành: 12-2018
Sắp phát hành
Điểm tin
Quảng cáo
Chụp ảnh với sách
 • Thương hiệu với nhà quản lý
 • Album 7
 • Album 6
 • album1
 • album6
 • album 5
Đối tác