Đăng ký bản tin
Mã HTML
Sách mới
  • Tác giả: Phạm Công Luận
  • NXB Liên kết: Nhà Xuất Bản Văn Hóa Văn Nghệ
  • Giá bìa: 439 VNĐ
  • Số trang: 352
  • Kích thước: 19 x 21 cm
  • Phát hành: tháng 1-2018
  • Tác giả: Phạm Công Luận
  • NXB Liên kết: Nhà Xuất Bản Văn Hóa Văn Nghệ
  • Giá bìa: 329.000 VNĐ
  • Số trang: 336
  • Kích thước: 19 x 21 cm
  • Phát hành: tháng 1-2018
  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • NXB Liên kết: Nhà Xuất Bản Văn Hóa Văn Nghệ
  • Giá bìa: 150.000 VNĐ
  • Số trang: 170
  • Kích thước: 17 x 24 cm
  • Phát hành: 12-2018
  • Tác giả: Nguyễn Hữu Huấn
  • NXB Liên kết: Nhà Xuất Bản Thế Giới
  • Giá bìa: 89.000 VNĐ
  • Số trang: 214
  • Kích thước: 13 x 20.5 cm
  • Phát hành: 01-2017
  • Tác giả: Thành Phong, Hữu Khoa
  • NXB Liên kết: Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn
  • Giá bìa: 150.000 VNĐ
  • Số trang: 251
  • Kích thước: 17 x 20.5 cm
  • Phát hành: tháng 1-2018
  • Tác giả: Vi Trịnh
  • NXB Liên kết: Nhà Xuất Bản Hồng Đức
  • Giá bìa: 80.000 VNĐ
  • Số trang: 195
  • Kích thước: 14 x 20.5 cm
  • Phát hành: 1-2018
Sắp phát hành
Điểm tin
 • (24/03/2018) - Đọc cuốn sách này hẳn là một loại “lao động khổ sai”. Không phải vì tác phẩm dở, mà bởi cuốn tiểu thuyết tự loại mình ra khỏi lối viết bông đùa chóng vánh đang thời thượng.
Quảng cáo
Chụp ảnh với sách
 • Thương hiệu với nhà quản lý
 • Album 7
 • Album 6
 • album1
 • album6
 • album 5
Đối tác