Đăng ký bản tin
Mã HTML
Sách mới
  • Tác giả: Phạm Công Luận
  • NXB Liên kết: Nhà Xuất Bản Văn Hóa Văn Nghệ
  • Giá bìa: 439 VNĐ
  • Số trang: 352
  • Kích thước: 19 x 21 cm
  • Phát hành: tháng 1-2018
  • Tác giả: Phạm Công Luận
  • NXB Liên kết: Nhà Xuất Bản Văn Hóa Văn Nghệ
  • Giá bìa: 329.000 VNĐ
  • Số trang: 336
  • Kích thước: 19 x 21 cm
  • Phát hành: tháng 1-2018
  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • NXB Liên kết: Nhà Xuất Bản Văn Hóa Văn Nghệ
  • Giá bìa: 150.000 VNĐ
  • Số trang: 170
  • Kích thước: 17 x 24 cm
  • Phát hành: 12-2018
  • Tác giả: Nguyễn Hữu Huấn
  • NXB Liên kết: Nhà Xuất Bản Thế Giới
  • Giá bìa: 89.000 VNĐ
  • Số trang: 214
  • Kích thước: 13 x 20.5 cm
  • Phát hành: 01-2017
  • Tác giả: Thành Phong, Hữu Khoa
  • NXB Liên kết: Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn
  • Giá bìa: 150.000 VNĐ
  • Số trang: 251
  • Kích thước: 17 x 20.5 cm
  • Phát hành: tháng 1-2018
  • Tác giả: Vi Trịnh
  • NXB Liên kết: Nhà Xuất Bản Hồng Đức
  • Giá bìa: 80.000 VNĐ
  • Số trang: 195
  • Kích thước: 14 x 20.5 cm
  • Phát hành: 1-2018
Sắp phát hành
Điểm tin
 • (23/05/2018) - Ba cuốn sách của nhà nghiên cứu văn hóa Việt Nam Phan Ngọc vừa được Omega+ chính thức phát hành đến bạn đọc gồm: “Thần thoại Hy Lạp”, "Một thức nhận về văn hóa Việt Nam" và "Sự tiếp xúc văn hóa Việt Nam với Pháp".
Quảng cáo
Chụp ảnh với sách
 • Thương hiệu với nhà quản lý
 • Album 7
 • Album 6
 • album1
 • album6
 • album 5
Đối tác