Đăng ký bản tin
Mã HTML
Sách mới
  • Tác giả: Phạm Thu Hà
  • Giá bìa: 55.000 VNĐ
  • Số trang: 194
  • Kích thước: 13x20cm
  • Phát hành: NXB Trẻ
  • Tác giả: Phạm Công Luận
  • NXB Liên kết: Nhà Xuất Bản Văn Hóa Văn Nghệ
  • Giá bìa: 439 VNĐ
  • Số trang: 352
  • Kích thước: 19 x 21 cm
  • Phát hành: tháng 1-2018
  • Tác giả: Phạm Công Luận
  • NXB Liên kết: Nhà Xuất Bản Văn Hóa Văn Nghệ
  • Giá bìa: 329.000 VNĐ
  • Số trang: 336
  • Kích thước: 19 x 21 cm
  • Phát hành: tháng 1-2018
  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • NXB Liên kết: Nhà Xuất Bản Văn Hóa Văn Nghệ
  • Giá bìa: 150.000 VNĐ
  • Số trang: 170
  • Kích thước: 17 x 24 cm
  • Phát hành: 12-2018
  • Tác giả: Nguyễn Hữu Huấn
  • NXB Liên kết: Nhà Xuất Bản Thế Giới
  • Giá bìa: 89.000 VNĐ
  • Số trang: 214
  • Kích thước: 13 x 20.5 cm
  • Phát hành: 01-2017
  • Tác giả: Thành Phong, Hữu Khoa
  • NXB Liên kết: Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn
  • Giá bìa: 150.000 VNĐ
  • Số trang: 251
  • Kích thước: 17 x 20.5 cm
  • Phát hành: tháng 1-2018
Sắp phát hành
Điểm tin
 • (22/09/2018) - Nhà văn Trần Đức Tiến là một người tinh tế và thấu hiểu trẻ thơ. Suốt mấy chục năm cầm bút, nhiều sáng tác của ông đã được độc giả nhỏ yêu quý như: Vương quốc vắng nụ cười, Dế mùa thu, Thằng Cúp, Làm mèo… Không phụ ...
Quảng cáo
Chụp ảnh với sách
 • Thương hiệu với nhà quản lý
 • Album 7
 • Album 6
 • album1
 • album6
 • album 5
Đối tác